Over JGZ

Over JGZ

Missie en visie

Waarvoor we staan
Er is geen school waar je leert hoe je een goede ouder wordt. Iedereen doet het op z'n eigen manier. Vanaf de geboorte tot en met de puberteit zijn er steeds nieuwe uitdagingen. Bij JGZ staan we elke dag klaar om ouders, jongeren en kinderen te ondersteunen met raad en daad. Door in gesprek te gaan en hun vragen en onzekerheden te bespreken. Door het geven van vaccinaties en kortdurende begeleding. En ze de juiste weg te wijzen als het niet goed gaat. Zo dragen we bij aan een gezond en gelukkig leven voor ieder kind.

Waarvoor we gaan
Ieder kind verdient de kans om gezond en gelukkig op te groeien.

Onze pijlers:

 • Flexibele jeugdgezondheidszorg
 • Expert op de inhoud en voorbereid op de toekomst
 • Vitale professionals en een gezonde organisatie

Lees meer over onze missie, visie en pijlers: Strategische koers 2022-2028

Basistakenpakket

In Nederland hebben alle kinderen van 0-18 jaar recht op jeugdgezondheidszorg. Dat is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid en het landelijk Basispakket jeugdgezondheidszorg. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van jeugdgezondheidszorg. JGZ biedt deze zorg namens gemeenten in de regio Zuid-Holland West. Dat zijn de gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland en Westland.

Jeugdgezondheidszorg op maat

Vanaf de zwangerschap totdat kinderen 18 jaar zijn, hebben ouder en kind regelmatig contact met JGZ. Samen met het gezin bepalen we hoe en wanneer er contact is. Lees meer over ons zorgaanbod op de Consultpagina.

  Mentale vitaliteit

  Vitale medewerkers en werkplezier vinden we heel belangrijk bij JGZ. Hoe we daar aan werken kun je lezen in de volgende boekjes:
  Goud in je team
  - werken aan mentale vitaliteit
  Werken aan mentale vitaliteit
  - door Waarderend onderzoeken

  Beloningsbeleid

  JGZ volgt voor het beloningsbeleid van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur de maximaal gestelde normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT) in Klasse III voor zorg en jeugdhulp organisaties. Deze beloningen zijn niet bovenmatig. De beloning voor de Raad van Commissarissen is gebaseerd op de in de branche geaccepteerde NVTZ regeling. Deze wordt periodiek geëvalueerd en jaarlijks verantwoord in de jaarrekening. Voor de beloning van personeel volgt JGZ de CAO VVT.

  ANBI

  Onze organisatie heeft een ANBI-status, omdat wij ons inzetten voor het algemeen nut.
  Het standaardformulier publicatieplicht van JGZ: ANBI standaardformulier.