Over JGZ

Over JGZ

Een kind dat gezond en blij opgroeit. Dat wil toch iedere ouder? JGZ, het consultatiebureau voor kind en jeugd, zet zich maximaal in om ouders hierbij te ondersteunen. Je kunt als ouder bij ons terecht met (medische) vragen of advies over de opvoeding, ontwikkeling en verzorging van het kind.

Wettelijk Basispakket

In het wettelijk vastgelegde Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-18 staat welke zorg er op welk moment aan kinderen in Nederland moet worden geboden. Jeugdgezondheidszorg biedt deze basiszorg. JGZ richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Naast het kind staat de opvoeder centraal. Ook wordt rekening gehouden met de omgeving waarin het opgroeit. Extra aandacht gaat uit naar kinderen en gezinnen waar gezond en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is.

Jeugdgezondheidszorg op het consultatiebureau en op school

JGZ is actief in de regio Zuid-Holland West. Dat zijn de gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland en Westland

Al tijdens de zwangerschap kan JGZ ondersteuning bieden. Tot 4 jaar bezoekt een kind regelmatig het consultatiebureau. Hier wordt de groei en ontwikkeling gevolgd. De ouder kan hier terecht met vragen. Ook kan het kind ingeënt worden tegen een aantal kinderziekten. Als vragen op het consultatiebureau onbeantwoord blijven, kan de verpleegkundige thuis op bezoek komen.

Om de groei en ontwikkeling van een kind goed te volgen, is JGZ regelmatig op school om het kind te onderzoeken/screenen. Daarnaast wordt het kind in deze periode op bepaalde leeftijden ingeënt.

Alle taken op een rij

Het Basispakket preventie benoemt de volgende activiteiten, die JGZ actief aan alle ouders en kinderen aanbiedt:

  • Monitoren
  • Screenen
  • Signaleren
  • Vaccineren
  • Inschatten zorgbehoefte
  • Preventieve voorlichting
  • Normaliseren
  • Toeleiden tot zorg
  • Onderzoek collectieve maatregelen

Missie en visie

Waarvoor we staan
JGZ Zuid-Holland West adviseert en begeleidt bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren en verleent preventieve medische zorg. We hebben alle kinderen in beeld: kinderen waar het goed mee gaat én kinderen waar (tijdelijk) zorgen over zijn. We staan naast het kind, de jongere en de ouder en gaan uit van hun eigen kracht. Onze medewerkers zetten zich in om kinderen en jongeren een gezonde en veilige basis te geven voor hun verdere leven.

Waarvoor we gaan
Gezonde en blije kinderen en jongeren.